Site Loader

Aldrig har det varit mer aktuellt med utomhusaktiviteter än just nu då vi på olika sätt försöker hantera en vardag i pandemitider. Allt fler väljer att träna ute istället för att stänga in sig på gymmet och friluftslivet är plötsligt en het trend.

För dig som vill driva eget eller kanske är en etablerad entreprenör är en häftig outdoor park ett hett tips. Med lite mod och en stor portion vilja kommer du långt, men våra tips här i artikeln hjälper dig på vägen.

Planera och välj plats

Det finns två alternativ när du vill bygga en outdoor park dit människor kan komma för att träna och motionera. Antingen hyr du ett arrenderat markområde som står ledigt eller övergivet av kommunen eller så investerar du i en egen gård eller större tomt. Det är en ekonomisk fråga samtidigt som det handlar en hel del om de praktiska möjligheterna på orten. Att hitta lämpliga platser för att exempelvis bygga ett utomhusgym eller rigga upp roliga hinderbanor är inte lika lätt överallt.

Oavsett vilket alternativ du går för gäller det att planera projektet i minsta detalj. Det är inte bara byggnation och annat fix som ska förberedas utan även andra faktorer så som säkerheten. Du behöver med andra ord säkerställa att outdoor parken är trygg för människor att vistas på. Ett tips är att ta hjälp av professionella företag som jobbar med riskhantering. Du kan exempelvis titta närmare på Briab https://briab.se/vara-tjanster/brandvatteninbrott/ som erbjuder olika tjänster och produkter inom området. Det är en trygghet att låta experter ta sig an de kanske viktigaste områdena som just brand och andra säkerhetsaspekter.

När platsen är säkrad (både med kontrakt och ur ett säkerhetsperspektiv) kan projektet kicka igång på riktigt och första spadtaget tas. Ett spontant tips när det gäller just outdoor parker eller andra installationer utomhus är att tänka ”enkelt” och naturligt. Använd naturliga material i parkens installationer och försök bibehålla den ursprungliga miljön i så hög grad som möjligt. Outdoor-konceptet känns väldigt nära hållbarhetstänket och du bör självklart värna om miljövänliga alternativ.

Synliggör projektet

Outdoor parken behöver inte vara färdigställd för att börja tala om projektet. Tvärtom är det alltid en framtida fördel att i tidig fas skapa ett litet surr kring vad som är på G. Lägg ut lite krokar som du gärna får se till att ”rätt” människor på orten hör talas om. Kanske kan du skapa samarbeten med andra lokala aktörer som kan tänkas ha något intresse i outdoor parken.

Våga bjuda in skolor, föreningar och andra aktiva grupperingar för att testa parken innan allmänheten bjuds in. Det är positivt att visa på engagemang för det lokala på orten – ditt eget grannskap och inte på direkten fokusera på att locka till sig hela Sveriges outdoor-fantaster.

Tänk på att tala i öppna termer när du nämner projektet i tidig fas då det nämligen lätt kan ske förändringar under vägens gång. Kanske fungerar inte någon av dina ursprungliga planer och då kan det krävas förändring. Att allt inte går helt enligt plan är inte ett misslyckande – tvärtom är det viktigt att lyssna och lära med tiden.

Post Author: vildmarkcity.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *