Från de minsta orterna till de mest tätbefolkade städerna så har friluftslivet en enorm påverkan på samhällsekonomin. Outdoor-aktiviteter som jakt, fiske, båtliv och vandring är några exempel på denna typ av aktiviteter med ekonomiska fördelar för samhället. Inte minst stimulerar det affärslivet och turismnäringen i området. Vidare har friluftslivet indirekta fördelar som gynnar den lokala ekonomin och lokalinvånares hälsa. Människor får jobb som betalar bra, brottsligheten minskar och sjukvårdskostnaderna minskar. På individuell nivå har outdoor-aktiviteter flera fantastiska fördelar som bland annat följande:

 • Förbättrar hälsan.
 • Leder till bättre koncentration och bättre sömn.
 • Producerar må-bra hormoner i kroppen.
 • Utvecklar muskler och styrka.
 • Ökar din produktivitet på jobbet som i sin tur gör att du tjänar mer pengar.

Friluftsliv och outdoor-aktiviteter stimulerar ekonomin

Att stödja friluftsliv och outdoor-aktiviteter har en avgörande betydelse för företag och den lokala ekonomin. Det bidrar med att hålla samhället friskt och produktivt.

Faktum är att skog, natur och öppna ytor är som magneter för aktivitet, arbetstillfällen och turister. Detta är goda nyheter för fastighetsägare eftersom det höjer fastighetsvärdet och lockar nya företag till området. Om du själv bor i en fastighet eller i en bostadsrätt kan därför ekonomisk förvaltning ha en stor nytta. Med hjälp av Nabos ekonomiska förvaltning blir det lättare att som styrelsemedlem hantera ekonomiska uppgifter som bokföring, hyror och utgifter. Nabos verktyg gör att du sparar mycket tid och energi genom att få full insyn i ekonomin – till och med i realtid! Dessutom kan du få stöd genom Nabos professionella rådgivare.

Nu kanske du undrar varför ekonomisk förvaltning är viktigt? Denna form av förvaltning är viktig eftersom det hjälper dig att hantera ekonomin bättre på en mängd olika sätt, däribland hjälper det dig med följande:

 • Fatta kritiska ekonomiska beslut.
 • Förbättra organisationens lönsamhet.
 • Förvalta och fördela medlen på ett effektivt sätt.
 • Ge ekonomisk kontroll och stabilitet.
 • Planera ekonomin.
 • Uppmuntra till ekonomiskt tänkande och sparande.
 • Öka företagets eller organisationens totala värde.

Nabos verktyg ger dig en fullständig ekonomihantering genom att hjälpa dig att behärska ovanstående områden. Nästa gång du utför en friluftsaktivitet vet du att det inte bara gynnar din hälsa utan även hela samhällsekonomin!